האם אתה מרוצה מחוויית הקניה באתר שלנו?

מרוצה מאוד
לא מרוצה

האם אתה מרוצה מהמוצר/ים שקיבלת?

מרוצה מאוד
לא מרוצה

הסקר מנוסח בלשון זכר אבל פונה לכל המינים!